Samarbeten investerare

Sverige är fullt av fastigheter som inte har nått sin fulla potential.  Att fastighetsägaren ser potentialen i fastigheten, men av olika skäl inte utnyttjar den är många gånger orsaken till att fastigheter bibehålls som annars skulle ha sålts, dvs. skulle ha sålts om marknaden hade varit beredd att betala tillräckligt för potentialen.

Oavsett om du är investerare eller fastighetsägare kan vi hjälpas åt att skapa värden genom att förädla dessa fastigheter.

Om du är investerare hjälper vi dig att finna en fastighet. Vi går sedan in i ägandet till större eller mindre del och arbetar sedan tillsammans mot samma mål – dvs fastighetens ökade värde.

Eller sitter du själv på en fastighet med potential? Vi hjälper dig att utveckla din bostadsfastighet eller din kommersiella fastighet så att du sedan kan sälja den till rätt pris. Ju svårare för uppdrag, desto större stimulans för oss.

Upplägget kan se ut på flera olika sätt. Vi kan gå in som delägare i olika omfattning, vi kan skapa incitamentsriktiga optionsavtal eller så kan vi helt enkelt gå in och lyfta värdet mot del i den framtida värdeökningen. Vilket upplägg vi skapar beror på ditt önskemål och objektets förutsättningar.

Slutprodukten kan innebära att vi har funnit rätt hyresgäster, att vi har konverterat lokaler till bostäder, att vi har ändrat detaljplaner och bygglov, att vi har renoverat, att vi har byggt till och om, att vi har nyproducerat eller att vi har ombildat, dvs att vi med hjälp av en bostadsrättsombildning har ombildat lägenheter från hyresrätt till bostadsrätt och sålt fastigheten till en bostadsrättsförening. Läs gärna mer om bostadsrättsombildning på vårt dotterbolags ProperT Ombildning AB:s sida ombildning.se.

Möjligheterna är – nästan – oändliga. Kontakta oss för ett samtal om hur vi kan hjälpa dig med din fastighet.