Mer om oss

Vi arbetar med fastigheter som går att utveckla – historik och verksamhet.

Att endast ta hand om fastigheter finns det många som klarar av. Det låter vi dem gärna göra. På ProperT tar vi oss an fastigheter med utvecklingspotential. Ibland åt fastighetsägare, ibland tillsammans med fastighetsägare och ibland som nya fastighetsägare.

Men vi arbetar alltid för brukaren – oavsett om det är en bostadshyresgäst, eller lokalhyresgäst eller en bostadsrättsinnehavare. En fastighet som inte finns till för att hjälpa slutanvändaren är inte  klar.

Vi arbetar med detaljplaner, bygglov, bostadsrättsombildningar, konverteringar från kontor till bostäder – eller från bostäder till kontor. Vi renoverar, bygger om, till och nytt. Vi vårdar, minskar  driftskostnader och förbättrar hyresintäkter.

Vi arbetar  med bostadsfastigheter och kommersiella fastigheter, med kontor, handel, industri och lager.


ProperT grundades av Petter Brolin, som varit verksam i fastighetssektorn sedan mitten av 90-talet. Petter drev fram till och med 2011 bolaget Brolin Ombildning & Förvaltning AB som specialiserade sig på förvaltning av bostadsrättsföreningar och ombildningar till bostadsrätter.

År 2012 bildade Petter tillsammans med Jan Bjurfors och Björn Isaksson Restate Bjurfors Isaksson Brolin AB som i och med bildandet blev Sveriges största ombildningsföretag. Verksamheten bedrevs gemensamt fram till början av 2016 då verksamheten delades upp och fastighetsutvecklingsbenet las i ProperT AB.

Petter är även sedan starten 2011 ordförande i branschorganisationen Sveriges Bostadsrättsbildare SBB.