Fastighetsutveckling

Vi hjälper dig att utveckla din bostadsfastighet eller din kommersiella fastighet till dess fulla potential – det vi kallar fastighetsutveckling på riktigt.

Många fastigheter har idag icke utnyttjade utvecklingsmöjligheter. Det kan handla om byggrätter som kan skapas genom att ändra detaljplaner, eller genom att bättre tillvarata byggrätter inom befintlig detaljplan. Kanske går det att bygga på en våning eller att bättre utnyttja tomten. Kanske går det att ändra användning och konvertera ytor från kontor till bostäder, eller tvärt om.  Vi hjälper dig att finna och utnyttja dessa möjligheter och kan sedan hålla i den efterföljande entreprenaden oavsett om det innebär konvertering, nyproduktion, tillbyggnad eller ombyggnad.

Vi kan också hjälpa dig med värdehöjande renoveringar. Oavsett fastighet – flerfamiljshus, bostadshus, radhus, kommersiell fastighet, lagerfastighet eller handelsfastighet – så genomför vi en ordentlig marknadsanalys som påvisar vilka investeringar som är lönsamma att göra och hjälper dig sedan att utföra dem.

Vi kan även ombilda fastigheten, dvs hjälpa dig att sälja den till en bostadsrättsförening. Och det behöver inte förutsätta att fastigheten idag är ett hyreshus för boende. Många kommersiella fastigheter kan med fördel konverteras till lokalbostadsrätter, bokaler eller till bostadsrätter för boende.

Hör av dig till oss så tar vi en förutsättningslös diskussion om just din fastighet. Vi kan antingen ta rollen som konsult eller som delägare.

Läs även gärna mer om bostadsrättsombildning på vårt dotterbolags ProperT Ombildning AB:s sida ombildning.se.