Fastighetsförvärv

Vi är ständigt på jakt efter fastigheter med utvecklingspotential belägna i större eller mindre städer runt om i Sverige. Framförallt söker vi flerfamiljshus/hyreshus, men även andra fastigheter än bostadsfastigheter, som lokalfastigheter, lagerfastigheter eller andra sorters kommersiella fastigheter kan vara av intresse för fastighetsförvärv.

Vi samarbetar med investerare av olika slag och söker därför både större och mindre objekt.

Om du har något som du tror kan vara av intresse för oss så tag gärna kontakt för en förutsättningslös diskussion.

Naturligtvis hanterar vi informationen varsamt och med konfidentialitet.