Fastighetsförvaltning

När vi förvaltar din fastighet får du våra andra tjänster på köpet. Naturligtvis tar vi hand om själva förvaltningen – läs mer om vår syn på det nedan – men samtidigt utvecklar vi fastigheten. Nya hyresgäster, nya byggrätter, ändrad detaljplan, nyproduktion eller ombyggnad. Det kallar vi gärna totalförvaltning.

 

Vårt omfattande arbete med bostadsrättsombildning gör att du även samtidigt får möjlighet att förbereda fastigheten för en försäljning till de boende via en bostadsrättsförening. Om de vill förstås. Men huruvida de vill är ofta en funktion av hur fastigheten ser ut och hur bostadsrättsombildningen presenteras. Många ombildningar har gott om intet, eller fått ett väsentligt mycket sämre resultat, som en följd av att fastigheten – och de boende – inte har varit förberedda på rätt sätt under förvaltningstiden. Läs gärna mer om ombildning till bostadsrätt på vår sida för  bostadsrättsombildning – ombildning.se.

 

Genom vårt omfattande arbete med bostadsrättsföreningar har vi mycket bred kunskap om brf-förvaltning. Så söker du en ekonomisk eller teknisk förvaltare, en fastighetsförvaltare som samtidigt kan hjälpa dig att utveckla din fastighet, fortsätt gärna att läsa mer om vår syn på förvaltning av fastigheter nedan.

 

Vår syn på fastighetsförvaltning

 

BOSTÄDER
Det är roligt att arbeta med bostadsfastigheter. I dem finns människor som månar om fastigheten – deras hem. Genom att vara lyhörd för förbättringar och genom ta väl hand om fastigheterna, skapas en god relation med de boende och en långsiktig lönsamhet.

Den kamerala eller ekonomiska förvaltningen måste alltid vara i fokus. Genom att skapa attraktiva bostäder med höga brukarvärden (och bruksvärden) förbättras även intäktssidan. Och genom att skapa variation i boendemiljöerna ger vi boende möjlighet att välja den boendestandard som passar dem.

Ofta finns även mycket att göra på kostnadssidan. Energioptimering, dvs. en god kontroll av energisidan sänker kostnaderna utan att boendemiljön försämras. Tvärtom kan ofta t.ex. en förvärmd tilluft höja komforten, samtidigt som energin i frånluften har tillvaratagits.

KOMMERSIELLT MM
Kommersiella fastigheter är viktiga att ta hand om väl då värdena så tydligt står och faller (och stiger) med hyresintäkterna. Och det är bara genom att skapa yteffektiva och attraktiva lokaler som hyresvärdena kan förbättras. Det gäller oavsett om det är handelsfastigheter, industrifastigheter, lagerfastigheter eller kontorsfastigheter som förvaltas. Inom kommersiell förvaltning blir det tydligt hur ekonomisk förvaltning och teknisk förvaltning binds samman.

JURIDISK OCH TEKNISK HJÄLP
Att ha tillgång till god teknisk förvaltning och juridisk rådgivning är viktigt för att inte göra misstag som kan kosta stora pengar. Våra fastighetsjurister hjälper dig med fastighetsrätt, hyresrätt, bostadsrätt och annan fastighetsspecifik lagstiftning och hjälper dig både att förebygga men även att hantera rättsliga tvister.

För att få makt över framtiden hjälper vi dig gärna att upprätta en långsiktig underhållsplan. Våra tekniska besiktningsmän och förvaltare hjälper även till med projektledning av t.ex. stambyten och energioptimering.

Så söker  du ekonomisk eller kameral förvaltning och teknisk förvaltning, dvs. en totalförvaltning, tag kontakt med oss för en offert.