Bostadsrättsombildning

För att en ombildning till bostadsrätt ska kunna bli framgångsrik behöver affären ha förberetts väl. En ombildning till BRF berör två parter – fastighetsägaren och hyresgästerna – och en fastighet. Om parterna och fastigheten inte är tillräckligt förberedda kommer resultatet inte att bli så bra som det hade kunnat bli. Vi har genom åren sett otaliga exempel på ombildningsförsök som har misslyckats eller blivit sämre än möjligt, pga av otillräcklig förberedelse.

Generellt gäller att säljaren behöver vara mer involverad i processen redan under förvaltningstiden och därefter ta aktiv del även under ombildningsprocessen. Genom att vi har sett misstagen som har begåtts kan vi hjälpa dig att bättre parera dem.

Bostadsrättsföreningen betalar ofta bäst för en hyresfastighet. Det är den huvudsakliga orsaken till att så många ombildningar har kommit till stånd.

Om du står som ägare av ett flerfamiljshus och vill sälja till dina hyresgäster på bästa möjliga sätt, tag en tidig kontakt med oss, så skapar vi den trygghet mellan parterna och de rätta förutsättningar i själva fastigheten som behövs för en lyckad bostadsrättsombildning. Att ombilda fastigheten till bostadsrätter/BR är inte bara ekonomiskt fördelaktigt för dig som fastighetsägare, det är också tillfredsställande att hjälpa sina hyresgäster att få en bra start på sin bostadskarriär. Läs gärna mer om ombildning på ProperT Ombildnings hemsida ombildning.se.