Biträde nyproduktion BRF

I samband med nyproduktion av bostadsrättslägenheter finns det många fallgropar att undvika och många viktiga ställningstaganden att göra för att maximera bostadsprojektets vinst. ProperT finns för att hjälpa er med denna helhet när ni ska nyproducera bostadsrätter – som konsult eller som delägare.

BILDA BOSTADSRÄTTSFÖRENING

När bostadsrättsföreningen ska bildas hjälper vi er att ta fram rätt stadgar och hålla konstituerande och efterföljande stämmor och styrelsesammanträden.  Om ni vill tar vi plats i styrelsen eller så agerar vi rådgivare åt styrelsen.

PLANFRÅGOR MM

Vi hjälper er att anpassa detaljplan eller fastighetsplan och att ta fram byggrätter och bygglov som tillvaratar möjligheterna på bästa sätt

INFÖRSÄLJNING AV MARK

Vi hjälper er att sälja in marken på skattemässigt fördelaktigt sätt. Vi hjälper er även att paketera affären på rätt sätt utifrån er situation. Ofta inbegriper det vidareförsäljning av ett aktiebolag/dotterbolag för att att skattefritt kunna utnyttja regelverket kring försäljning av näringsbetingade andelar vid nyproduktion av brf.

FINANSIERINGSFRÅGOR

Vi hjälper er med bankkontakter för att skapa en effektiv finansieringslösning för er och bostadsrättsföreningen. 

FÖRHANDSAVTAL

Vi hjälper er att fatta rätt beslut beträffande lägenhetsstorlekar, insatser och årsavgifter och sammanställer det i förhandsavtal som möjliggör förhandsförsäljning av bostadsrätterna. Förhandsavtalet intygsges och registreras i vederbörlig ordning.

EKONOMISK PLAN

När det är dags färdigställer vi den ekonomiska planen som möjliggör den slutliga försäljningen av bostadsrätterna. Den ekonomiska planen granskas och intygsges av två intygsgivare med förordnande från Boverket och registreras sedan hos Bolagsverket.

TILLTRÄDE

Vi biträder vid tillträdet och ser till att bostadsrättsföreningen och pantbrev, att köparna av BR får sina upplåtelseavtal, att lån upptas och att ni får betalt.

EFTERFÖLJANDE FÖRVALTNING

Vi stöttar bostadsrättsföreningen efter tillträdet för att säkerställa att den lever upp till, och erhåller, villkoren i den ekonomiska planen. Vid behov biträder vi med ekonomisk och teknisk fastighetsförvaltning och styrelsestöd under ett eller flera år efter tillträdet.