VI SKAPAR VÄRDEN

för fastighetsägare och hyresgäster”Det är lite märkligt att bostadsrättsombildningar nästan uteslutande har drivits från köparhåll, när så mycket av ombildningens framgång beror på säljarsidans agerande.”

Vad vi gör

Fastighetsutveckling

Vi hjälper dig att utveckla din bostadsfastighet eller din kommersiella fastighet till dess fulla potential. Vi arbetar med planfrågor, bygglov, renoveringar, ombyggnader, nyproduktion, hyresgäster, konverteringar, bostadsrättsombildning mm.

Samarbeten investerare

Vi genomför gemensamma projekt med fastighetsägare där vi delar på risk och möjligheter. Samarbetena kan ha olika utformning beroende på förutsättningarna, men gemensamt är att vi skapar en struktur där vi arbetar med samma intresse - mot samma mål.

Fastighetsförvärv

Om du har en fastighet med potential, hör av dig till oss för en förutsättningslös diskussion. Vi söker både bostadsfastigheter och kommersiella fastigheter i större och medelstora städer över hela Sverige för fastighetsinvestering.

Fastighetsförvaltning

Vi totalförvaltar din fastighet och hjälper dig med ekonomisk, teknisk och juridisk förvaltning. I förvaltningen tar vi ett långsiktigt perspektiv för att maximera fastighetens långsiktiga värde - via nya byggrätter eller bostadsrättsombildning.

Biträde nyproduktion BRF

I samband med nyproduktion av bostadsrättslägenheter finns det många fallgropar att undvika och många viktiga ställningstaganden att göra för att maximera bostadsprojektets vinst. ProperT finns för att hjälpa er med denna helhet när ni ska ...

Bostadsrättsombildning

För att en ombildning till bostadsrätt ska kunna bli framgångsrik behöver affären ha förberetts väl. En ombildning till BRF berör två parter – fastighetsägaren och hyresgästerna – och en fastighet. Om parterna och fastigheten inte är ...

Mer om oss

Vi arbetar med fastigheter som går att utveckla – historik och verksamhet. Att endast ta hand om fastigheter finns det många som klarar av. Det låter vi dem gärna göra. På ProperT tar vi oss an fastigheter med utvecklingspotential. Ibland ...

Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss via kontaktformulär, telefon, brev eller e-post.

Vi arbetar med fastigheter som går att utveckla

Att endast ta hand om fastigheter finns det många som klarar av. Det låter vi dem gärna göra. På ProperT tar vi oss an fastigheter med utvecklingspotential. Ibland åt fastighetsägare, ibland tillsammans med fastighetsägare och ibland som nya fastighetsägare.

Men vi arbetar alltid för brukaren - oavsett om det är en bostadshyresgäst, eller lokalhyresgäst eller en bostadsrättsinnehavare. En fastighet som inte finns till för att hjälpa slutanvändaren är inte klar.

När vi arbetar med fastighetsförvaltning arbetar vi samtidigt med detaljplaner, bygglov, bostadsrättsombildningar, konverteringar från kontor till bostäder - eller från bostäder till kontor. Vi renoverar, bygger om, till och nytt. Vi vårdar, minskar driftskostnader och förbättrar hyresintäkter. Om du vill skapa en bostadsrättsförening hjälper vi dig med all brf-administration för din nyproduktion. Och vi kan därefter ta hand om den ekonomiska och tekniska förvaltningen av fastigheten. Om du renodlat vill ha hjälp att ombilda fastigheten till brf så står vi beredda att hjälpa till.

Vi arbetar med bostadsfastigheter och kommersiella fastigheter, med kontor, handel, industri och lager. Vi kan vara konsult eller delägare.

Läs mer i respektive avsnitt ovan.

Go Top